რეკომენდაციები ვიზიტორთათვის

რეკომენდაციები ვიზიტორთათვის

სიახლეები

თუშეთში ტურისტული საინფორმაციო პუნქტი გაიხსნა

27 July 2018

5 ივლისს თუშეთში ტურისტული საინფორმაციო პუნქტი გაიხსნა. აღნიშნული პუნქტი ინოვაციური ახალი პროექტის ნაწილია,რომელიც მიზნად ისახავს მოხალისეობაზე დაფუძნებული ფინანსური თანამონაწილეობის პრაქტიკის დანერგვას,შედე...

თუშეთის 2 სოფელს და 8 ნასოფლარს ძეგლის სტატუსი მიენიჭა

2 July 2018

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის 2018 წლის 15 ივნისის N02/36 ბრძანებას საფუძველზე თუშეთში მდებარე სოფლებს - კვავლოს და ფარსმას, ასევე ნასოფლარებს - აგეურთა,...

ცვლილებები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში

12 June 2018

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შედეგად ქვემოთ ჩამოთვლილ მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს, თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე, ...

ინსტრუქცია სამასალე და საშეშე მერქნის მიღების მსურველთათვის თუშეთში

12 June 2018

იმისათვის, რომ თუშეთის თემის წარმომადგენლებმა ადგილზე მოიპოვონ სამასალე ან საშეშე მერქანი, საჭიროა მათ განცხადებით მიმართონ ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერს. სამასალე მერქნის მოთხოვნის განცხადებას თან უნდა დაერთ...