პერსონალი და საკონტაქტო ინფორმაცია

პერსონალი და საკონტაქტო ინფორმაცია

დირექტორი: ერისტო ლაგაზიძე

ტელ: 599 85 78 98

ბუნებრივი რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი:

ირაკლი აფთარაული

ტელ: 599 50 60 47

ბუღალტერი: ნაირა ლაგაზაური

ტელ: 591 01 02 33

კულტურული მემკვიდრეობისა და ურბანული განვითარების სპეციალისტი:

გივი ჯანგირაშვილი

ტელ: 599 50 73 18

ბუნებრივი რესურსებისა და სოფლის მეურნეობის სპეციალისტი:

ევა მურთაზაშვილი

ტელ: 557 25 42 16

ტურიზმის სპეციალისტი:

ნანა ჯამრულიძე

ტელ: 593 77 77 17

მეტყევე: აშირა აბაშიძე

ტელ: 599 29 37 48

ელ-ფოსტა: tushetipa@yahoo.com

მისამართი : ახმეტა, ჩოლოყაშვილის 49